Alpaca

Interim

Interim bestuur, organisatieonderzoek en -advies, rechercheonderzoek

Welkom 

 

Alpaca is een klein en slagvaardig bureau dat zich richt op (semi)overheidsorganisaties en ondernemingen in de private sector. Openbare orde en Veiligheid, de Strafrechtketen, de (forensische) Zorg, maar ook Onderwijs, Sport, Welzijn en Cultuur zijn voor ons bekend terrein.

Vanuit zijn gedegen ervaring als bestuurder, manager en ontwikkelaar in deze sectoren is Drs. Rob J.H.M.  – oprichter van Alpaca- uw partner voor vraagstukken op het gebied van crisisinterventie, integriteit en veiligheid en verandermanagement. Specifieke expertise is beschikbaar op het gebied van integriteit en veiligheid. Hiervoor is particulier onderzoeksbureau Alpaca-Research uw partner als onderdeel van Alpaca.

Gedegen en snel onderzoeken, rechercheren en analyseren, met passie concreet en accuraat aanpakken, coachen en sturen op samenhang en verbinding zijn kernbegrippen voor wat we u leveren.

We verbinden de waardevolle elementen uit uw organisatie met nieuwe inzichten en we helpen beweging maken waar het is vastgelopen. We staan voor kwaliteit; als Alpaca klaar is kunt u verder!

Expertise

 

Rob Kievitsbosch heeft uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in diverse bestuurs- en directiefuncties. Hij heeft sleutelfuncties bekleed bij Rijk en Gemeente en in de Zorg. Openbare orde en veiligheid, de strafrechtspleging, integriteit en organisatie-veiligheid, maar ook onderwijs, sport, cultuur en de brede zorg (jeugdzorg, forensische zorg) behoren tot zijn kennisterreinen. Complexe doelgroepen in intra- en extramurale settingen, maatschappelijk en politiek bestuurlijk gevoelige vraagstukken zijn omgevingen waarin hij zich thuis voelt.

Binnen uw organisatie kunt u aangelopen zijn tegen kwaliteits- of integriteitsvraagstukken. Wat zijn de achtergronden van niet goed functionerende organisatieonderdelen en medewerkers daarvan; waarom worden resultaten niet gehaald, welke samenhang is er met de cultuur binnen uw organisatie of binnen een team, wat is in dat kader de staat van het management? Vraagstukken waarvoor u door Alpaca precieze en adequate antwoorden worden aangereikt. Antwoorden waarmee u verder kunt of die we voor u van een aanpak kunnen voorzien.

Interim bestuur en management kent meestal een korte aanloop en vraagt balanceervaardigheden. Snel en compact de uitgangspositie en de nodige (en beschikbare) manouvreerruimte bepalen en dan gezamenlijk aan de slag; geen beweging zonder gezamenlijk perspectief op de te behalen doelen. Scherp analyseren, daadkracht, helder communiceren en verbindingskracht staan aan de basis van een duurzaam resultaat. En dat wordt u dan ook geboden!

Management en leiderschap; één wereld, twee werkelijkheden. Iedere organisatie in beweging – en welke is dat niet – loopt hier tegenaan. Alpaca gelooft in vitaal leiderschap als sleutel voor succes bij verandering en ontwikkeling. Vitaliteit betekent gezond bewegen; inspiratie, bewegingsprikkels en creativiteit dagen daartoe uit en dat is wat we meebrengen.

U kunt ook gewoon op zoek zijn naar tijdelijke versterking om snel en efficient doelen te halen die voor u al duidelijk zijn; kleinere veranderingen of grote(re) ombouwoperaties. Onafhankelijke procesbegeleiding is spannend en leuk om te doen is onze ervaring, met als grootste uitdaging de deelnemers uit de verf te laten komen en hen zo te verbinden met het gevraagde resultaat. Die uitdaging gaan we graag voor u aan.

Informatie

 

Rob Kievitsbosch (1957) is afgestudeerd in de sociale wetenschappen aan de Rijks Universiteit Groningen. In de context van zijn loopbaan heeft hij daarna diverse opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van management en bestuur. Leiderschap heeft hem als thema in het bijzonder bezig gehouden. Zo heeft hij leergangen gevolgd bij het ROI (publiek leiderschap), aan Harvard University USA (senior management in government) en Comenius (Europese Leergang). Daarnaast heeft hij opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van integriteit en recherche onderzoek.

Zijn loopbaan omvat zowel de private (maatschappelijke dienstverlening, (forensische) zorg voor (LVB) jeugdigen en volwassenen) als de publieke sector (Gevangeniswezen, Nationale Politie, gemeentelijke dienst Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn). Klik hier voor een verkort CV.

De vestigingsplaats van Alpaca is Groningen, haar speelveld heel Nederland en daarbuiten.

Contact

 

Wilt u meer weten? We stellen prijs op persoonlijk contact en komen graag op afspraak bij u langs.
U kunt natuurlijk ook mailen.

ALPACA-interim bestuur, organisatieonderzoek en –advies

Telefoon: 0650607031
E-mail: info@alpaca-interim.nl